Motivational Quotes in Marathi | जबरदस्त प्रेरणादायक सुविचार

Motivation Marathi Quotes: मित्रांनो आम्ही तुमच्यासाठी श्रेष्ठ विचार मराठी सुंदर विचार तुमच्या आत्मविश्वास  वाढवण्यासाठी सुविचार मराठी आणले आहे. अशी Motivational marathi quotes text  तुम्हाला कुठे भेटणार नाही.

Motivational Quotes In Marathi | मराठी सुंदर विचार

motivational quotes in marathi

“लोकांचा जास्त विचार करू नका कारण
ज्याच्याकडे काही नाही त्याला हसतात आणि
ज्याच्याकडे सर्व काही आहे त्याला जळतात.”

motivational quotes in marathi

“जर तुम्ही पाहिलेले स्वप्न पूर्ण नसतील होत तर,
तुमच्या कामाची पद्धत बदला,
तुमचे तत्व नाही,
कारण झाडं नेहमी आपली पानं बदलतात मुळ नाही.”

Best Marathi Quotes

motivational quotes in marathi

“नशिबावर अवलबून राहू नका,
कारण नशिबाचा भाग हा १ टक्के असतो
तर मेहनतीचा भाग ९९ टक्के.”

motivational quotes in marathi

“एवढे लहान बना कि प्रत्येक जण तुमच्यासोबत बसू शकेल
आणि इतके मोठे बना कि जेव्हा तुम्ही उभे राहाल
तेव्हा कोणीही बसलेला नसेल.”

motivational quotes in marathi

“परीस्थिती प्रमाणे बदलणारे मित्र
 सांभळण्या पेक्षा परीस्थिती बदलविणारेल मित्र सांभाळा,
आयुष्यात कधीही अपयश “अनुभवायला” मिळणार नाही.”

Inspirational Quotes in Marathi

motivational quotes in marathi

“एक पेन चुक करू शकतो.
पण एक पेन्सील कधीच चुक करत नाही,
कारण तीचा partner (खोडरबर) तीच्या सोबत असतो,
तो तिच्या सर्व चुका सुधारतो,
म्हणुनच जीवनात आपला एक तरी विश्वासु मित्र असावा,
जो आपल्या चुका सुधारेल.”

Marathi Quotes Life

motivational quotes in marathi

“जीवनात चांगल्या माणसांना शोधू नका,
स्वतः चांगले व्हा आणि कुणीतरी
तुम्हाला शोधत येईल.”

motivational quotes in marathi

“जोपर्यंत आपण हारण्याचा विचार करत नाही,
तोपर्यंत आपल्याला कोण हरवू शकत नाही.”

motivational quotes in marathi

“आयुष्यातील अडचणी आपल्याला त्रास देण्यासाठी येत नाहीत,
तर आपल्यात लपलेल्या क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी येतात.”

motivational quotes in marathi

“स्वप्न ती नाहीत जी झोपल्यावर पडतात,
स्वप्न ती असतात जी तुम्हाला झोपू देत नाहीत.”

Suvichar in Marathi

motivational quotes in marathi

“जग तुम्हाला नाव ठेवण्यात व्यस्त असेल,
तर तुम्ही नाव कमवण्यात व्यस्त रहा.”

motivational quotes in marathi

“जेव्हा नख वाढतात तेव्हा आपण त्यांना कापून टाकतो,
नख वाढली म्हणून बोटं कापून टाकत नाही.
त्याचप्रमाणे,
जेव्हा तुमच्यात गेरसमज होतात
तेव्हा तुमच्यातला अहंकार कापा,
तुमच्यातल्या नात्याला कापू नका.”

motivational quotes in marathi

“हातातल्या Lines वर कधीच विसवास ठेउ नका
कारण future तर त्याच पण असते ज्यांना हात नसते.”

Latest Marathi Quotes

motivational quotes in marathi

“जोपर्यंत चांगले शिक्षण घेणे म्हणजे चांगली नोकरी लागणे,
हि संकल्पना पालक आणि विध्यार्थाच्या डोक्यातून निघत नाही,
तोपर्यंत समाजात नोकरच जन्माला येतील मालक नाही.”

motivational quotes in marathi

“कधी कधी देव तुमची परीस्तीती बदलत नाही,
कारण त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते.”

“प्रत्येक दिवशी जीवनातला शेवटचा दिवस म्हणुन जगा,
आणि प्रत्येक दिवशी जीवनाची नवी सुरवात करा.”

“चिंता आणि तणाव दूर करण्याचा एकच उपाय,
डोडे बंद करा आणि म्हणा उडत गेले सगड

“का अस होतं
जी माणसं आयुष्यात आहेत
त्यांच्या सोबत हसायचं सोडून,
जी सोबत नाहीत
त्यांच्यासाठी रडत बसतो आपण.”

Quotes on Life in Marathi

“जीवनामध्ये या 5 गोष्टींना कधीच तोडु नका
1) विश्वास
2) वचन
3) नाते
4) मैत्री
5) प्रेम
कारण
या गोष्टी तुटल्यावर आवाज होत नाही,
परंतु वेदना खुप होतात.”

“सर्व कलांमध्ये “जीवन जगण्याची कला” हीच श्रेष्ठ कला आहे.”

“जीवनात अनुभव एक असा कठोर शिक्षक आहे,
जो पहिले परीक्षा घेतो आणि
नंतर शिकवतो.”

“जीवन बदलण्यासाठी वेळ ही सगळ्यांनाच मिळते,
पण वेळ बदलण्यासाठी दोन वेळा जीवन मिळत नाही.”

“स्वतः च्या जीवनातले काही क्षण
स्वतः च्या माणसासाठी जगा कारण,
परत परत नाही जन्माला येणार कोणी
जीवनात onece more नसतो.”

Love Quotes in Marathi

“तुझ्यासाठी जीव देणारे तुला खूप भेटतील,
पण माझ्या सारखा जीव लावणारा,
एक पण नाही मिळणार.”

“फसवून प्रेम कर,
पण प्रेम करून फसवू नकोस,
विचार करून प्रेम कर,
पण प्रेम करून विचार करू नकोस,
हृदय तोडून प्रेम कर,
पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस.”

“प्रेम ही एक अशी विचित्र गोष्ट आहे,
जी दुर्बल व्यक्तीला मजबूत
आणि मजबूत व्यक्तीला दुर्बल बनवू शकते.”

मराठी कोट्स

“तुझ्या शिवाय मी कधी कुणावर प्रेम केलंच नाही,
कारण माझं मन तुझ्या शिवाय कधी कुठे रमलेच नाही.”

“ही  लई cute आहे राव,
तो प्रत्येक क्षण माझ्यासाठी खास आहे,
कारण माझ्यासोबत तू आहेस.”

“प्रेमाचे तर माहीत नाही, 
पण तुमच्या सोबत जे आहे, 
ते इतकं कोणासोबत नाही.”

“प्रेम कधी अधुरे राहत नाही,
अधुरा राहतो तो विश्वास, 
अधुरा राहतो तो स्वास, 
अधुरी राहते ती कहाणी,
राजा पासून दुरावलेली.”

“आयुष्यात त्या व्यक्तीला विसरू नका,
जी तुमच्यासाठी सारं काही विसरण्यास तयार असतो.”

“आपण Update केलेला Status
हजारो Like साठी नाही,
तर एका खास व्यक्तीला आपल्या,
Feelings कळण्यासाठी असतो.”

“कितीही भांडण झालं तरी
मनात कोणताही राग न ठेवता,
जे लगेच गोड होतात ना,
तेच खरे Life Partner असतात.”

“खरे प्रेम कधी कोणाकडून मागावं लागतं नाही,
ते शेवटी आपल्या नशिबात असावं लागत.”

“या जगात प्रेम तर सर्वच करतात,
प्रेमापेक्षा विश्वासाला जास्त किंमत असते.”