मराठी शायरी || Marathi Shayari

Hello, Guys, this post is based on the collection of Best Marathi Shayari. These all-new Shayari in Marathi with HD images.

Marathi shayari 2019

Please read it and share it in your Friends circle too. And if you have any questions, comment in the comment box.

Marathi shayari 2019, मराठी शायरी

1. Marathi Shayari for Love Life

मैत्री हसणारी असावी,
मैत्री रडणारी असावी,
प्रत्येक क्षणाच्या आनंद घेणारी असावी,
एक वेळेस ती भांडणारी असावी ,
पण कधीच बदलणारी नसावी.

Marathi shayari, shayari marathi

प्रेम ❤कधी अधुरे राहत नाही..
अधुरा राहतो तो विश्वास.👍
अधुरा राहतो तो स्वास.
अधुरी राहते ती कहाणी…🙄
👉राजा पासून दुरावलेली.

shayari marathi

मैत्री 👩 माझी पुसू नकोस ,
कधी माझ्याशी रसू नकोस 🤔,
मला कधी विसरू नकोस ,
मी दूर 👉असून सोबत आहोत तुझ्या फक्त
माझ्या मैत्रीची 👩 जागा कोणाला देऊ नकोस.

love shayrari marathi

तुझ्यात “मी”👩
माझ्यात “तू”🧒
प्रेम 😍 आपले
फुलत राहू…
नजर नको कोणाचे लागव
म्हणून “अधून मधून” 👫 भांडत जाऊ.

marathi love shayri

कोणाच पहिला ❤ प्रेम बनायला
नशीब 😌 लागत असेल तर,
कोणाच्या 🧒 शेवटचं प्रेम बनायला
पण भाग्य लागत…😊 Marathi Shayari on life

love shayari, मराठी शायरी

प्रेमात भीती अन्न भीतीमध्ये
प्रेम नसाव,
जगाची पर्वा न करता दोघांनी
खुशाल एकमेकांना 👫 साथ देत जगाव…

marathi shayari life

तुझ्यासाठी👱‍♀ पूर्ण जग
सोडण्याची तयारी आहे माझी🧒
पण तू दुसऱ्या कोणासाठी मला सोडून नको जाऊस😔

love shayari marathi

marathi shayari life

तुझ्यापासून दूर 👱‍♀राहने ने ही एक माझी मजबुरी आहे.
पण एक लक्षात ठेव तुझ्याशिवाय माझी Life अधुरी आहे 😣

sad shayari

ती एकच Queen 👸 होती माझ्यासाठी,
जिच्यासाठी मी कविता करतो,
लाखो मुली आहेत जगात 🌐,
पण तिला खूप पेक्षा थोडी वेगळीच होती,
जी नशिबात 💔 नव्हती.

shayari best, shayri in marathi

तिचं👩 ते खोटे बोलणे
बोलताना दुसरीकडेच पाहणे🙄
मधेच खाली पाहून लागणे
लागताना मग पुन्हा हसणे😂

2. Sad Marathi Shayari

sad marathi shayari

मी खूप विचार केला कि,

तुझ्या सोबत बोलणार नाही मग विचार

आला की भांडण कोणासोबत करणार.

 

कधीकधी कुणाला आपला त्रास होई म्हणून… 

आपणच दूर गेलेलं.. 

बर असत.. 

 

असा एकतरी मुलगा असतो…  

त्याची मानलेली बायको असते 

 पण ती मंगळसुत्र नाही घालत 

 

आपली नाती पण एकदम sirf Tum 

पिक्चर सारखी झाली आहेत 

भाटे ना घाट only whatsapp वर चाट.

 

नात….. म्हणजे काय….?

 ते कोणाच्याही सांगण्यावरून जळू नये.,

आणि

कोणी कितीही सांगितलं म्हणून तुटू नये..

भक्कम लावलेला जीव म्हणजे नात.

shayri in marathi

 

3. Marathi Dosti Shayari

विश्वासाने मी तुझ्या मनात जगा मिडळवाली 

असा विश्वास तुझा माझ्यावर आहे. 

 आता मला तुझ्याकडून काहीच नको. 

 पण मागण  करतो देवा जवळ

 पुढील जन्मी मला प्रेम करायला

 फक्त तू आणि तूच मीळो. 

काहीतरी विचार केला असेल देवाने 

तुझ्या माझ्या नात्याच्या

नाहीतर एवढ्या मोठ्या जगात

आपली भेट झाली नसती

प्रेम असो वा मैत्री

 जर  हृदयापासून केली तर,

 त्याच्याशिवाय आपण एक एक मिनिट पण राहू शकत नाही

 कधी माझ्यासोबत भांडतो

 तर कधी आठवण येत आहे म्हणतो

 कधी प्रेमाच गोष्ट करतो तर

 कधी Future बद्दल बोलतो

 खरं सांगू हे सर्व बोलून

 तू माझ्या प्रत्येक दिवस Special करतो

असं  नातं आपल्यात

 जे आपल्या दोघांनाही  सांगता येत नाही नाही 

  मनात  भावनाची  गुंफण होउनही 

शब्द मात्र ओठात येत नाही

कधी कधी समोरच्या व्यक्तीच्या,

 वागण्यावरून असं वाटत कि,

नात्याची गरज फक्त,

 आपल्यालाच आहे…. 

आमच बोलण जरी कडू असलं ना

 मनाने आम्ही साफ आहोत. 

 तुमच्या सारखी नाही

 तोंडावर एक मागे एक… 

सुकलेले फुल सुगंध देऊन जातात,          

 गेलेले क्षण आठवणी देऊन जातात,

 प्रत्येकाची ओळख असतेच निराळी,

 कोणी मैत्रीत प्रेम तर,

 कोणी प्रेमात मैत्री देऊन जातात . 

नशिबा पेक्षा जास्त भरोसा केला होता…. 

 काही लोकांवर…. 

 पण ते एवढे बदलले… 

 जेवड नशीबही नाही बदलणार

तुझ्यावर प्रेम करणारे

 तुझी काळजी करणारे

 खूप आहेत ना तुझ्यासोबत..,

 कदा चित म्हणूनच माझ्या

 असण्या-असण्याने 

तुला काहीच फरक पडत नाही…. 

4. Friendship SMS Marathi 

 खरच किती वेड असत ना

 कुणाच्या तरी आठवणीत जगत असतं 

 आणि अशा करतं  की

 त्या व्यक्तीनेही आपल्याला थोडं कधी Miss करावं 

कोणाच्याही आयुष्यात

 आपली एक जागा असावी

 हक्काची किंवा महत्त्वाची

 पण ती कधीही  

बदलणारी नसावी

तुटलेल्या काचा कितीही ही चिटकवण्याचा 

प्रयत्न केला तरीही त्यात तडा राहतोच,

 तशीच नाती असतात,  एकदा तुटली की

 पुन्हा जोडताना तडा तसाच राहतो

म्हणून जोडलेली नाती आणि

 ठेवलेला विश्वास नेहमी जपवा 

शेवटी तुटलेल्या गोष्टी गोड

 करताना जखमा होताच.. 

एखाद्याजवळ आपल्या अश्या

आठवणी ठेवून जा.. 

 की नंतर त्याच जवळ आपला

 विषय जरी निघाला तर  त्याच्या

 कोठावर थोडस हसू आणि

 डोळ्यात थोडस पाणी

 नक्कीच आलं पाहिजे.. 

आयुष्यात कधीकधी असं वाटतं

 काही मानत थोडी आधी भेटली

 असती तर बर झालं असतं.. 

 आणि काही माणस

 भेटलीच नसती तर बर झालं असत.

You may also like...

2 Responses

  1. Sugriv Jagtap says:

    शेरो शायरी मराठी हिंदी सुंदर

  2. Shubham says:

    Nice this Marathi sayaris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *