130+ छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार | Shivaji Maharaj Quotes in Marathi

भगव्या झेंड्याची धमक बघ,मराठ्याची आग आहे,घाबरतोस काय कोणाला,येड्या तू शिवबाचा वाघ आहे.जय शिवाजी सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो,शिवशंभू राजा,दरीदरीतून नाद गुंजला,महाराष्ट्र माझा. … Read More